ΓΕΩΠΟΝΟΥ

                   Επενδυτικός, Νέοι Αγρότες, Σχέδια βελτίωσης, Άδειες Ιδρύσεως, λειτουργίας,                                           μελέτες εφαρμογής εξοπλισμού, εκθέσεις λειτουργίας κτηνοτροφικών  μονάδων                                         (Ν.4056/2012), περιβαλλοντικές κ.λ.π. 

               ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

                   Στατικά, τοπογραφικά, περιβαλλοντικές, έκδοση αδειών Πολεοδομίας κ.λ.π.